کافی نت ولیعصر شهریار واقع در استان تهران  شهرستان شهریار از سال 1388 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است .هدف از ایجاد کافی نت ولیعصر شهریار این است که بتوانیم خدمات اینترنتی و کامپیوتری تمام هموطنان را به نحو احسن انجام بدهیم و خدمتی هر چند کوچک به شهر و دیار خود کرده باشیم .

کافی نت ولیعصر شهریار 1