آدرس و شماره تماس:

شهریار – خیابان ولیعصر – کوچه صداقت پیشه – ابتدای کوچه زیرزمین کافی نت ولیعصر شهریار

شماره تماس: 65258622-021

شماره موبایل: 3258622-0939 محمود کریم خانی